PRZEDSZKOLE MODUŁOWE

Projekt wyróżniony w konkursie na koncepcję 4-oddziałowego przedszkola modułowego z zapleczem socjalno-administracyjnym, formowanego w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej firmy TOUAX.

Inwestor: Touax Sp z o.o.

Lokalizacja: Dowolna, działka nie przekraczająca 4000 m2

Data: 2013

Powierzchnia użytkowa: 1 160 m2

Autorzy: Karolina Parkitna, Tomasz Huk

Opracowana koncepcja w pełni wykorzystuje potencjał jaki daje budownictwo modułowe. Zgodnie z założeniami konkursu, tworzony z prefabrykowanych elementów układ budynku zapewnia możliwość różnych wariantów zabudowy. Obiekt jest prosty, złożony z niewielkiej ilości bloków funkcjonalnych dających za to możliwość łączenia ich w różne konfiguracje w zależności od gabarytów i wielkości działki. Możliwość rozbudowy przedszkola lub odjęcia zaprojektowanych oddziałów nie wpływa na funkcjonowanie całego budynku.

W bryle budynku można wyróżnić blok centralny oraz dołączane do niego moduły oddziałów przedszkolnych. Blok centralny został zaprojektowany tak by zapewnić możliwość bezkolizyjnej, wielorakiej dobudowy kolejnych modułów. Oddziały przedszkolne stanowią odrębną, wydzieloną strefę dostępną tylko dla przedszkolaków oraz kadry nauczycielskiej. Każdy z nich posiada dostęp do otwartej, zielonej przestrzeni co uzyskano poprzez system wewnętrznych dziedzińców z bezpośrednim wejściem do sal.

Opracowany system umożliwia adaptacje budynku do różnych warunków terenowych (kształtu oraz ułożenia względem stron świata) oraz zmian demograficznych. W zależności od lokalnych uwarunkowań daje możliwość rozmieszczania modułów sal przedszkolnych w różnych konfiguracjach urbanistycznych.

Aby ożywić i uatrakcyjnić projektowaną bryłę przedszkola autorzy zdecydowali się na zastosowanie kolorowych, ruchomych paneli, które pozwalają użytkownikom na swobodne kształtowanie elewacji.

UZASADNIENIE JURY

Wyróżniającym projekt walorem jest interesująca i prosta elewacja złożona z wielu barwnych elementów. Ożywiają one kontenerową formę oraz pozwalają na grę światłem wewnątrz. Dobrze przemyślane rozwiązanie barwne o niezbyt krzykliwych kolorach może sprzyjać gustom zarówno dzieci jak i dorosłych. Interesującym motywem koncepcji są też wewnętrzne atria. Kłopotliwy ze względów ekonomicznych wydaje się jednak bardzo rozbudowany program części gospodarczej.