SALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KORZENNEJ

Koncepcja architektoniczno-budowlana sali widowiskowo-sportowej wraz z basenem, pomieszczeniami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w miejscowości Korzenna.

Inwestor:
Urząd Gminy Korzenna

Lokalizacja: Korzenna

Data: 2016

Powierzchnia użytkowa: 3090,00 m2

Autorzy:
Karolina Parkitna, Tomasz Huk

Przeprowadzone analizy przestrzeni otaczającej obszar objęty opracowaniem wskazują, że zabudowa znajdująca się na omawianym terenie charakteryzuje się luźnym układem, bez zdefiniowanych związków kompozycyjnych. Mnogość występujących w tym obszarze kierunków, autorzy koncepcji wykorzystali do wpisania nowoprojektowanego zespołu w istniejącą przestrzeń - ideą projektową jest podzielenie kompleksu na mniejsze segmenty, które w miarę możliwości skalą oraz ułożeniem względem stron świata nawiązywałyby do zastanych kierunków przy jednoczesnym wykorzystaniu warunków topograficznych terenu.

Układ przestrzenny kompleksu został podzielony na trzy główne strefy:


1. Znajdująca się w północnej części terenu hala sportowo - widowiskowa z zespołem wejściowym dla widzów (główne wejście od północy), która zgodnie z przyjętymi założeniami ma obsługiwać równorzędnie 3 boiska sportowe do koszykówki (lub siatkówki) oraz posiadać jedno duże boisko o wymiarach 40 x 20 m do gry w piłkę nożną lub ręczną


2. Znajdujący się w centralnej części działki segment szatniowo - toaletowy dla hali sportowo - widowiskowej z dostępem zarówno z budynku, jak również z dodatkowym wejściem z zewnątrz (propozycja wykorzystania jako głównego wejścia dla zawodników lub osób wynajmujących halę).


3. Znajdujący się w południowej części terenu zespół basenowy dostępny drogami komunikacji ogólnej wyłącznie dla uczniów szkoły.

Zakłada się wykorzystanie zastanych warunków topograficznych poprzez posadowienie budynku hali wraz z zespołem wejściowym na poziomie umożliwiającym połączenie parteru obiektu z Zespołem Szkół poprzez łącznik nad potokiem Korzenianka. Przechodząc w kierunku południowym, otaczający teren wznosi się wpływając na optyczne zmniejszenie gabarytu hali poprzez jej częściowe zagłębienie w terenie. Segment łączący halę sportowo widowiskową z basenem zakłada się jako 2 kondygnacyjny, natomiast kolejne segmenty przewidziano jako obiekty   parterowe, posadowione zgodnie z poziomem 2 kondygnacji łącznika pomiędzy obiema funkcjami.